Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

  • Ưu thế địa lý
  • Quá trình quốc tế hóa
  • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
  • Phát triển kinh tế
  • Nguồn lao động dồi dào
  • Mối giao hảo với Nhật Bản
  • Miền Nam Việt Nam
  • Mức ODA Nhật Bản cam kết dành cho Việt Nam đứng đầu thế giới, dành cho nhiều lĩnh vực như hạ tầng cho nền kinh tế: thông tin, vận tải, điện lực với trang thiết bị lạc hậu, giáo dục, y tế, sức khỏe, v.v…Từ năm 1998 đến năm 2008, tính theo lũy kế lượng giải ngân FDI, Nhật Bản đứng ở vị trí số 1. Để giúp Việt Nam cải thiện môi trường đầu tư, Nhật Bản đã có các hoạt động hợp tác sau:

- Năm 2004

Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam – Nhật Bản có hiệu lực với nỗ lực thắt chặt mối quan hệ Việt - Nhật và thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật nhiều hơn.

- Năm 2005

Chương trình Sáng kiến chung Việt Nam – Nhật Bản được khởi động. Các kế hoạch hành động được thiết lập, tiến hành và được hai nước cùng đánh giá tiến độ.

- Năm 2009

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản có hiệu lực với mục đích tự do hóa, tạo thuận lợi cho sự chuyển động của đồng tiền, hàng hóa, con người.

Quay về trang đầu trang