Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

  • Ưu thế địa lý
  • Quá trình quốc tế hóa
  • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
  • Phát triển kinh tế
  • Nguồn lao động dồi dào
  • Mối giao hảo với Nhật Bản
  • Miền Nam Việt Nam
  • Việt Nam là nước đông dân thứ 3 trong khu vực ASEAN với 70% dân số ở độ tuổi dưới 35, trong tương lai hứa hẹn tiếp tục duy trì đượcnguồn lực lao động dồi dào.
  • Dù mức lương tối thiểu ở Việt Nam được điều chỉnh tăng hằng nằm nhằm bảo vệ người lao động trước lạm phát cao, chi phí ở Việt Nam vẫn có sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực Châu Á. Mặt khác, do giá đồng Việt Nam luôn duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng của việc tăng lương cơ bản có phần được giảm nhẹ, xét theo quan điểm của một nhà đầu tư nước ngoài.
Quay về trang đầu trang