Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

  • Ưu thế địa lý
  • Quá trình quốc tế hóa
  • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
  • Phát triển kinh tế
  • Nguồn lao động dồi dào
  • Mối giao hảo với Nhật Bản
  • Miền Nam Việt Nam
  • Việt Nam là nước đông dân thứ 3 trong khu vực ASEAN với 60% dân số ở độ tuổi dưới 35. Dự đoán năm 2030 dân số tăng khoảng 100,000,000 triệu người, trong tương lai hứa hẹn tiếp tục duy trì được nguồn lực lao động dồi dào.
  • Lương tối thiểu của Việt Nam đang dần tăng lên, nếu so với các nước khác trong ASEAN vẫn có sức cạnh tranh về giá. Ngoài ra, từ vị trí các nhà đầu tư nước ngoài, tiền đồng Việt Nam tiếp tục mất giá làm cho ảnh hưởng của việc tăng lương tối thiểu cũng giảm bớt sự ảnh hưởng.
Quay về trang đầu trang