Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

  • Ưu thế địa lý
  • Quá trình quốc tế hóa
  • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
  • Phát triển kinh tế
  • Nguồn lao động dồi dào
  • Mối giao hảo với Nhật Bản
  • Miền Nam Việt Nam

  • Sau khi chính sách đổi mới được Đại hội Đảng toàn quốc lần VI thông qua vào năm 1986, Việt Nam đã tiến hành nhiều chính sách cởi mở dành cho đầu tư nước ngoài. Nhờ đó, luôn duy trì tăng trưởng kinh tế cao trong suốt một phần tư thập kỷ qua. Từ năm 2000 đến nay, mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam luôn ở mức cao trên 5%/năm.
  • Từ năm 2000 đến năm 2010, GDP của công nghiệp đệ nhị (sản xuất và xây dựng) tăng gấp 4 lần, GDP của công nghiệp đệ tam (dịch vụ) tăng gấp 3 lần, thể hiện công nghiệp hóa đang tiến triển. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, tiến trình tăng trưởng được kỳ vọng sẽ tiếp tục.
  • Những năm gần đây, do nhu cầu nội địa mở rộng và đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng, nhập khẩu nguyên phụ liệu, bán thành phẩm tăng mạnh dẫn đến thâm hụt mậu dịch, phát sinh các vấn đề khác như lạm phát cao, đồng nội tệ giảm giá, tăng trưởng GDP sụt giảm. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số giải pháp kiềm chế lạm phát, nên nền kinh tế được kỳ vọng sẽ chuyển sang tăng trưởng ổn định, tăng trưởng GDP cũng sẽ được cải thiện.
Quay về trang đầu trang