Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

 • Ưu thế địa lý
 • Quá trình quốc tế hóa
 • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
 • Phát triển kinh tế
 • Nguồn lao động dồi dào
 • Mối giao hảo với Nhật Bản
 • Miền Nam Việt Nam

Kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực giao lưu quốc tế.

Năm 1996 AFTA (Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực mậu dịch tự do ASEAN) có hiệu lực

 

 • Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995, sau khi Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) có hiệu lực, thuế suất các mặt hàng cam kết giữa Việt Nam và ASEAN được giảm xuống 0~5%.
Năm 2001 Hiệp định Thương mại Song phương Hoa Kỳ - Việt Nam có hiệu lực

 

 • Hai quốc gia dành cho nhau chế độ đãi quan hệ tối huệ quốc và đối xử quốc gia.
Năm 2007 Gia nhập WTO

 

 • Chính thức gia nhập từ ngày 11 tháng 1. Về thuế quan của 3800 mặt hàng đã được Việt Nam cam kế cắt giảm theo khung thuế 0~35%, nhưng hiện tại đã được xóa bỏ thuế.
Năm 2008 AJCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản)

 

 • Trong vòng 10 năm, 93% kim ngạch nhập khẩu của Nhật và 90% kim ngạch mậu dịch của ASEAN6 sẽ được miễn thuế.Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 90% số dòng thuế trong vòng 15 năm.
Năm 2008 JVEPA (Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản)

 

 • Phía Nhật, trong vòng 10 năm sẽ miễn thuế cho 95% kim ngạch nhập khẩu. Hầu hết các mặt hàng khoáng sản công nghiệp được loại bỏ thuế quan ngay lập tức. Các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp sẽ được loại bỏ thuế quan tuần tự là trong vòng 7 năm và 10 năm.
Quay về đầu trang