Đất nước Việt Nam ABOUT VIETNAM

TRANG CHỦ KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC > Đất nước Việt Nam

Đất nước Việt Nam

 • Ưu thế địa lý
 • Quá trình quốc tế hóa
 • Chính trị-Xã hội-Văn hóa
 • Phát triển kinh tế
 • Nguồn lao động dồi dào
 • Mối giao hảo với Nhật Bản
 • Miền Nam Việt Nam

Kể từ khi gia nhập ASEAN vào năm 1995, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực giao lưu quốc tế.

Năm 1996 AFTA (Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung cho Khu vực mậu dịch tự do ASEAN)

 

 • Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995, sau khi Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) có hiệu lực, thuế suất các mặt hàng cam kết giữa Việt Nam và ASEAN được giảm xuống 0~5%.
 • Đối với 6 thành viên gia nhập trước (Brunei, Indonesia, Mã Lai, Philippine, Singapore, Thái Lan), thuế suất hầu như đã được loại bỏ vào năm 2010.
 • Đối với 4 thành viên gia nhập sau (Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào), thuế suất dự kiến được loại bỏ vào năm 2015.
Năm 2001 Hiệp định Thương mại Song phương Hoa Kỳ - Việt Nam có hiệu lực

 

 • Hai quốc gia dành cho nhau chế độ đãi quan hệ tối huệ quốc và đối xử quốc gia.
Năm 2007 Gia nhập WTO

 

 • Chính thức gia nhập kể từ ngày 11 tháng 1. Thuế suất của 3.800 mặt hàng được Việt Nam cam kết cắt giảm sẽ được tiến hành cắt giảm từng bước xuống khung thuế suất quy chuẩn 0~35% đến năm 2014.
Năm 2008 AJCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản)

 

 • Trong vòng 10 năm, 93% kim ngạch nhập khẩu của Nhật và 90% kim ngạch mậu dịch của ASEAN6 sẽ được miễn thuế.
  Với Việt Nam, lộ trình cắt giảm, loại bỏ thuế quan được xác lập dựa trên điều kiện phát triển kinh tế.
Năm 2008 JVEPA (Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản)

 

 • Phía Nhật, trong vòng 10 năm sẽ miễn thuế cho 95% kim ngạch nhập khẩu. Hầu hết các mặt hàng khoáng sản công nghiệp được loại bỏ thuế quan ngay lập tức. Các sản phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp sẽ được loại bỏ thuế quan tuần tự là trong vòng 7 năm và 10 năm.
Quay về đầu trang